Et utleieselskap leaser utstyr som de leier ut til kunder. Ved årsskiftet innarbeides finansiell leasing. Er den løpende leasingkostnaden en fast uunngåelig kostnad? Skal leieinntekten på dette utstyret redusere kostanden?

Etter vår vurdering vil dette anses som faste kostnader. Når det gjelder leienntekt følger det av forskriften § 3-2 (11): Fast, uunngåelig kostnad for leie og leasing av driftsmiddel eller eiendom reduseres med inntekter fra fremleie av driftsmidlet eller eiendommen. Dersom driftsmiddelet benyttes i selskapets ordinære inntektsbringende aktivitet, som for eksempel kortidsutleie, anses ikke dette som fremleie. I slike tilfeller er det vår vurdering at inntekten ikke skal redusere kostnadene.

Les mer på BDO sine nettsider

Ta kontakt for mer info

Fyll ut skjemaet under, og vi tar kontakt

    Informasjon som sendes inn blir lagret iht. GDPR