Hvorfor leasing

Leasing gjør at du kan sikre din bedrift topp moderne utstyr til enhver tid, samtidig frigjør leasing kapital i din bedrift som kan benyttes til inntektsgivende formål.

I praksis innebærer leasing at BYGGlease kjøper og eier driftsmidlene etter dine spesifikasjoner og valgte leverandører. Din bedrift får et månedsbeløp i en leasingperiode å forholde seg til, som gir deg god kostnadsoversikt og styring.

Leasingperioden kan variere fra 2-10 år.

Etter utløpt leasingperiode kan du velge:

  • Anmode om å få kjøpe utstyret til en fornuftig pris
  • Å fortsette leieforholdet til lavere leie
  • Si opp avtalen og levere utstyret tilbake

Leasing gir handlefrihet for din virksomhet når du har behov for det.

«Lease det som synker i verdi – kjøp det som stiger i verdi»
J. Paul Getty

Hvordan

Dere velger leverandør. BYGGlease kjøper varene/tjenestene og tilbyr investeringene på leasing til dere.

Les mer

Frigjør kapital

Ved leasing bindes ikke kapital opp. Investeringene fordeles over leieperioden og din virksomhet får et større handlingsrom.

Les mer

Finansiell spredning

BYGGlease henter kapital fra flere fundere, og sørger for finansiell spredning for din virksomhet. 

Les mer

Skattefordeler

Leasing gir raskere skattemessig utgiftsføring enn tradisjonelt kjøp med saldoavskrivning.

Les mer

Oppgradering

Din virksomhet kan oppgradere til markedstilpasset og effektivt utstyr i leasingperioden uten å betale et høyere leiebeløp. Det betyr at dere alltid kan være oppdatert.

Les mer

Leverandører

I samarbeid med oss kan du tilby dine kunder fordelaktig leasingfinansiering.

Les mer

Ta kontakt for mer info

Fyll ut skjemaet under, og vi tar kontakt

    Informasjon som sendes inn blir lagret iht. GDPR